Yağmur suyu saf su mudur?

Yağmur suyu - Distile Su ilişkisi

Yağmur bir çeşit distile sudur. Fakat gerek bulutlarda iken gerekse yoğunlaşırken bünyesine bir takım iyonlar alarak distile su özelliğini kaybeder. Yani yağmur suyu saf su değildir.

Kirlenme şekilleri:
 - Buharlaşırken: Su denizlerden buharlaşırken en temiz halindedir. Fakat buhar halinde havayla temas ettiği anda havadan bir miktar yabancı madde alarak yükselir. Bazı moleküller ağır iyonlarla birleşerek hava yoğunluğuna bağlı olarak asılı kalır yada daha buharlaşmadan çöker.
 - Bulut halindeyken: Havada bilindiği gibi %80 oranında azot, %20 ye yakın oksijen ve düşük miktarda yüksek sayıda iyon bulunur. Bulut halinde H2O molekülü yükseklerdeki hava sıcaklığı, hareketliliği v.s. sayesinde bu iyonlarla reaksiyona girer. Hatta bazen yüksek kükürt bulunan yerlerde birikmeyle asit yağmurları olarak düşer. Yükseklerdeki şimşekler de suyun molekül yapısının değişimine katkıda bulunur.
 - Yağmur halinde: Su temas ettiği gazları bir miktar soğurur. Sıvı hale geçtiğinde düşerken yüksek hızda oksijen, karbondioksit, karbonmonoksit, argon v.s. gibi gazların kendisine tutunmasını sağlar.

Herşeye rağmen su kıtlığı olan ve temiz havası bulunan yerlerde yağmur suyunu içme suyu olarak kullanılabilir.
Özetle yağmur suyu bize ulaşana kadar oldukça kirlenir. Saf su özelliğini kaybeder. Bir de eğer yağmur suyu tutmak için kullanılan hazne ve boru sistemleri de kirliliğe katkı yapar.