Saf Su Nedir?

Saf Su Nedir?


3 boyutlu sistem şeması
Basit bir saf su arıtma cihazındaki parçalar.

Tanım: Kimyasal H2O formülündeki su molekülünün normal şartlar altında sıvı halidir.

Teoride formülü saf suyu verse de pratikte bunu elde etmek zordur. Bu yüzden h2o haline en yakın durumu için ultra saf su olarak bir standart geliştirilmiştir. İletkenliği 0.065 microsiemens'ten küçük olan su için kullanılır.

Su deyince aklımıza ilk gelen genellikle onun formülü değildir. Kaynaklardan çıkan, damacanada yada muslukta akan suyu düşünürüz. Fakat bunlar fizikte, kimyada diğer fen alanlarında bahsedilen su değildir. Kimyadaki orijinal özelliklerini kullanabilmemiz için suyu saflaştırmamız gerekmektedir. Firmalar birçok alanda suyun saflaştırılmış halini kullanır.Her birinin literatürde farklı anlamları olmasına rağmen saf su için kullanılan diğer terimler:

  • Safsızlaştırılmış
  • Destile ya da distile
  • Demineralize, mineralsizleştirilmiş
  • Deiyonize, iyonsuzlaştırılmış
  • Desalinated, tuzsuzlaştırılmış, tuzsuz