Saf Su Arıtma Sistemi Seçimi

reverse osmosis örneği

Saf su arıtma sistemleri istenilen su ve giriş suyu kalitesine göre çeşitlenir.

İstenilen su kalitesi:

 • Tuzsuz su
 • Kireçsiz su
 • Saf su
 • Deiyonize su
 • Demineralize su
 • Özel mineralleri alınmış su


Giriş suyu kalitesi:

 • Şebeke suyu
 • Sondaj suyu
 • Deniz suyu
 • Bostan kuyusu suyu
 • Atık su
 • Çeşitli sular

Tanımlar:
Arıtma sistemi seçmeden önce elinizdeki ve istediğiniz suyun değer aralıklarının belirlenmesi gerekir. Bu aralıklar ilgili aşağıdaki birimler  kullanılır:

 • PH : Asitlik bazlık oranı olarak bilinir. Birimsizdir. 0 ile 14 arasında değişir. 7 nötr'dür. 0 tam asit, 14 tam bazdır.
 • İletkenlik : Birimi Siemens'tir. ( S ) İletkenlik değerleri suda çok küçük olduğu için milyonda biri olan microsiemens kullanılır. ( µS) Düşük olması istenir.
 • Direnç : Bazı makinelerde suyun elektriksel direnci istenebilir. İletkenliğin tersidir. Ohm ile gösterilir. ohm=1/siemens   Yüksek olması istenir.
 • Sertlik : Suyun içindeki çözünmüş bazı minerallerin oluşturduğu değerdir. Ölçüm yöntemine göre Fransız (Fr), Alman (Al) veya CaCO3 gibi birimlerle gösterilebilir.
 • Partikül Oranı: H2O içinde diğer partiküllerin oranını göstermek için kullanılır. İlgili bileşiğin yada elementin suyun içindeki oranına göre ppm (parts per million, milyondaki partikül oranı) ve ppt (parts per trillon, trilyondaki partikül oranı) ile gösterilir. TDS (total dissolved solids, toplam çözünmüş katılar) cihazları ile ppm cinsinden toplam çözünmüş katı oranı ölçülebilir. Sertlik değeri hakkında fikir verir.
İstenilen miktar:

Arıtma cihazını seçtikten sonra belirli periyotlarda tüektim miktarınızı belirlemelisiniz. Dikkat etmeniz gereken ters osmos sistemlerinin ortalama haftada en az bir defa kullanılmasa dahi çalıştırılması gerektiğidir. Eğer yapılmazsa ekstra bakım maliyeti getirir. Biz günlük tüketim üzerinden hesap yapacağız:

GÜNLÜK:
 • 1-100 litre: Bu tip cihazlara genellikle laboratuvar ortamında ihtiyaç duyulur. Ev tipi arıtma sistemleri kullanılabilir. Saatte 20 litre üretim yaparlar. İletkenlik değerleri çok düşük değildir. Hatta yeni sistemler ekstra mineral katkıları yapar. Bunun yerine isterseniz küçük kapasiteli endüstriyel ters osmos cihazları mevcuttur. Fiyatları 1000 - 3000 TL civarındadır.
 • 100 - 1000 litre: Bunun için tek membranlı arıtma cihazı kullanmalısınız. Şebeke suyu gibir su girişiniz varsa 1-2 defa suyu çevrime sokarak 1-5 microsiemens iletkenlik değerlerine ulaşabilirsiniz. Fiyatları 5000 TL civarındadır.
 • 5 -20 ton: Bu tip cihazlar depo sistemleriyle beraber 2-4 m2 alan ihtiyacı duyar. Sürekli kontol edilmeleri gerekir. Her 300 Ton'da bir membran yıkanması yada değiştirilmesi gerekir. Fiyatları 10000 ila 20000 TL arasında değişir.
 • 20-100 Ton: Endüstriyel cihazlardır. 10-20 m2 lik bir alan gerektirirler. Bir çalışanın bu işe atanması gerekir. Sürekli saflık derecesini kontrol ederler. Sistem reçinelerle kombine edilmişse asit ve tuzla yıkama işlemi yapılır. (Günlük ve/veya haftalık) Fiyatları 40000 - 60000 TL civarlarındadır.
Fiyatlar giriş ve istenilen su kalitelerine göre değişir.


Cihaz Tipleri:
Reverse Osmosis (Ters Osmos) sistemleri değişik ölçülerdedir. Piyasada sık kullanılan 80 cm'lik membranlı sistemler mevcuttur. Daha büyük membran kullanmaktansa bunlar seri yada paralel bağlanarak talep karşılanır.

Reçine sistemleri 1000 microsiemens iletkenlik yada 100 Fr sertlikten fazlaysa yada tuzluluk - demir gibi mieraller fazla ise RO'dan önce kullanılır. Ya da RO'dan sonra kalan iyonları almak için kullanılır. Bu sistemlerde dikkat edilmesi gereken, çıkışında silis minerali bırakır. Bunlar tortu filtreleriyle büyük oranda temizlenir.

Edi veya Cedi sistemleri (elektrodeiyonizasyon, electrodeinosation) sistemlerinde RO'dan sonra 1-2 micros altına inilmek istenirse tam bir saflaştırma sağlamak için kullanılır. Mıknatıs görevi görerek elektrik kullanarak kalan iyonları alırlar.


Detaylı bilgi için iletişim sekmesinden bize ulaşabilirsiniz.