İdeal Su Seçimi

İdeal Suyun Özellikleri:

Hidrojen bağları(Deniz seviyesinde: 76 santimetreciva - cmHg basınç ve 0 santigrat'ta)
 • Yoğunluk: 1 gram / mm3'tür.
  • Geometrik şekilli olmayan cisimlerin hacim ölçümlerinde ideal kullanılır.
  • 1 litre 1 desimetreküptür, 1 kilogram ağırlığındadır.
  • 1 metreküp, 1 ton'dur. 1000 kilogramdır.
 • PH: 7 (nötr)
  • PH asit - baz ölçümüdür. 0 - 14 arasındadır.
  • Birimsizdir.
  • Logaritmik olarak artar - azalır.
  • Asit: PH: sıfır.Örnek: HCl asit.
  • Baz: PH: 14 birim. Örnek: kostik, sabun.
 • Sertlik:  0 (fransız sertlik birimi, alman s.b.)
  • 0 ppm - parts per million - milyondaki partikül oranı.
  • 0 ppt - parts per trillion (genellikle tuzluluk - salination için kullanılır).
 • İletkenlik: 0 microsiemens
  • Su ideal olarak yalıtkandır.
  • Direncin tersidir.
  • Sanayide bu terim değerlidir. Suyun saflık derecesini belirler.
 • Direnç: sonsuz büyük
  • Yalıtkanlığın derecesini belirler.
  • Ultra saf su için belirlenen 16 megaohm, MOhm değeridir.
 • Kimyasal bileşim: H2O molekülü - 2 hidrojen + 1 O elementi
  • Hidrojen atomuna 105 derece açıyla bağlanmış iki oksijen atomundan oluşur.
  • Arasındaki açı diğer moleküllerin aksine simetrik değildir ve bu simetrisizlik dünyada hayatı mümkün kılar.
 • Vizkozite: 8.90 × 10-4 Pa•s veya 8.90 × 10-3 dyne-sec/cm2 dir (25 °C'de).
  • Akışkanlık demektir.
 • Diğer özellikler:
  • Yoğunluğu çoğu moelkülün aksine 0'dan 4 santigrat dereceye doğru artar, sonra azalır.
  • Yine çoğu molekülün aksine yoğunluğu katı halindekinden fazladır.
 • Daha detaylı bilgi için wikipedia su özellikleri.