Deiyonize Su Nedir?

basit bir DI su makinası

Tanım: İyonlarından ayrıştırılmış saf suya deiyonize su denir.

Deiyonize kriterindeki su organik veya inorganik bileşenler barındırabilme ihtimali olan fakat iyonlarından ayrıştırılmış sudur. Yani ultra saf su deiyonizedir fakat deionize (iyonsuzlaştırılmış) tamamen saf olmayabilir. Bunun için kriter olarak iletkenlik kullanılır.

Suyun içinde çözünmüş ve kararlı olmayan elementler iyon olarak elektriksel yük taşır. İletkenlik değeri evrensel olarak siemens-metre birimiyle ölçülür.

Birim büyüklüğü olarak mikrosiemens kullanılır. Diğer kullanımları: microSiemens-centimeters, µS-cm,  µS, microS, microsiemens...

 Bu değerler 3 ayrı kategoride incelenir.

  • 0 - 0,065 arası: ultra saf su, 1. kalite
  • 0,065 - 10 arası: genel saf su, 2. kalite
  • 10 - 30 arası: 3. kalite

Üretimi için RO ve reçineler kullanılır. Ayrıca yeni yöntem olarak elektrodeiyonizasyon (electrodeionization) ucuz ve kolay bir sistemdir. Detaylı bilgi için "üretim yöntemleri" yazısına bakabilirsiniz.

Sanayide elektriksel özelliklere karşı hassas olan cihazlar için kullanılır.
Tel erozyon tezgahları üzerinde direnç olarak gösterilen (MegaOHM) ve iletkenliğin tersi olan birim deiyonize suyla artar ve makinenin hızlı ve verimli çalışmasını sağlar.
Parfüm, yangın söndürme ve benzeri kimyasalaların üretiminde sprey etkisiyle iyonların bozunmaya yol açmaması için tercih edilir.
Buhar ve ısıtma - soğutma suyu çevrimlerinde metalle temas eden yüzeyin oksitlenmemesi için iyonsuz su koyulabilir.